LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2498
Artykułów : 148

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj136
mod_vvisit_counterWczoraj215
mod_vvisit_counterTen tydzień472
mod_vvisit_counterOstatni tydzień1590
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2282
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc4763
mod_vvisit_counterWszystko302844Rada Nadzorcza Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie
ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie

 

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 1. Wymagania konieczne:
  1. dyplom ukończenia studiów wyższych umożliwiających prawidłowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,      
  2. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
  3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
  4. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
  5. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
  6. znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
  7. niepodleganie ograniczeniu lub zakazowi pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
  8. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  9. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  10. niepozostawanie z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej zgodnie z postanowieniem art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,
  11. korzystanie z pełni praw publicznych,
  12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  13. niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,
  14. znajomość obsługi komputera,
  15. pełna dyspozycyjność,
  16. nie będącego w konflikcie prawnym z GSM.

 

2.   Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 2. licencja zarządcy nieruchomości, lub ukończone studia MBA (Master of Business Administration),
 3. przedstawienie pisemnej koncepcji strategii naprawczej i rozwoju oraz wizji działalności Spółdzielni na najbliższe 3 lata – w dalszym postępowaniu konkursowym jej omówienie.

 

 

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail),
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. dokumenty, w szczególności świadectwa pracy lub umowy o pracę, potwierdzające minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ( wystawiona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych oraz karno – skarbowych przez uprawniony organ lub sąd,
 8. oświadczenie o niepodleganiu lub zakazowi funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr926 z późn. zm.),
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszenia), wydane przez lekarza medycyny pracy,
 11. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia konkursu i jego akceptacji,
 12. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, oraz oświadczenie zgodne z treścią art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze,
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie Prezesa Zarządu Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.gsmgost.pl oraz w sekretariacie Spółdzielni.

 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dni robocze w godz. 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres:

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”

w terminie do 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Spółdzielni).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

U W A G A !!!


Od dnia 20 lipca 2020 roku płatności z tytułu opłat czynszowych mogą być dokonywane również w Banku Spółdzielczym bez opłat.

Zarząd GSM


~~~~~~~~~~~~~~

 

Terminarz dyżurów pełnionych

przez członków Rady Nadzorczej

w II półroczu 2020 roku w godzinach od 1400 do 1500


13 lipca 2020 r.  – Danuta Krysiak

10 sierpnia 2020 r. – Maria Urbańska

14 września 2020 r. – Krzysztof Romanowski

12 października 2020 r.– Konrad Szyperski

16 listopada 2020 r. – Józef Sielaczek

14 grudnia 2020 r. – Mirosław Kłosiński

 

Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury (wniosek prosimy składać telefonicznie pod nr tel.: 24 235 20 26, bądź osobiście w biurze GSM)

Niniejszy terminarz obowiązuje tylko do czasu wyboru nowej Rady Nadzorczej GSM.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Terminarz dyżurów pełnionych

przez członków Rady Nadzorczej

w II półroczu 2020 roku w godzinach od 1400 do 1500

 

13 lipca 2020 r.  – Danuta Krysiak

10 sierpnia 2020 r. – Maria Urbańska

14 września 2020 r. – Krzysztof Romanowski

12 października 2020 r.– Konrad Szyperski

16 listopada 2020 r. – Józef Sielaczek

14 grudnia 2020 r. – Mirosław Kłosiński

 

Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury (wniosek prosimy składać telefonicznie pod nr tel.: 24 235 20 26, bądź osobiście w biurze GSM).

Niniejszy terminarz obowiązuje tylko do czasu wyboru nowej Rady Nadzorczej GSM.

 

 

UWAGA!

Zmniejszone ciśnienie wody w sieci wodociągowej w dniu 3.07.2020r.

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,  informuje, iż w związku z pilnymi pracami konserwacyjno-remontowymi na instalacji, które będą wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. w dniu 3 lipca 2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w całym mieście będzie zmniejszone ciśnienie w sieci wodociągowej. Zwracamy uwagę na możliwość zgromadzenia zapasu wody przed godziną ósmą rano.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gostyninie informuje, że wynajmie lokal przy ul. Dmowskiego 16 o pow. 108,9 m2.

Informacje udzielane są w siedzibie Spółdzielni

i pod numerem tel. 24 235 – 20 – 26.


~~~~~~~~~~

 

UWAGA

 

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z siedzibą

w Gostyninie informuje,

że wynajmie lokal o pow. 115 m2

przy ul. Floriańskiej.

Osoby zainteresowane mogą dzwonić

pod numer telefonu - 24 235 20 26.

~~~~~~~~~~

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w związku ze zmianą opłat za podgrzanie wody obowiązujących od 1 maja 2020r. zwraca się z prośbą o podanie do dnia 04 maja 2020r. stanów licznika.

Odczyt wody - POBIERZ

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 10

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami