LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2487
Artykułów : 117

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj33
mod_vvisit_counterWczoraj125
mod_vvisit_counterTen tydzień361
mod_vvisit_counterOstatni tydzień764
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2979
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3382
mod_vvisit_counterWszystko215069


INFORMACJA ZARZĄDU GSM

 

W związku z pojawiającymi się głosami krytyki odnośnie skrócenia terminu wnoszenia opłat za użytkowanie lokali, pragniemy wyjaśnić, że decyzja w tej sprawie została podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 09 czerwca 2018 roku, co znalazło wyraz w zapisie statutowym w § 83.

Zarząd Spółdzielni po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wystosował zawiadomienia do mieszkańców zasobów Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z informacją o wprowadzonej zmianie.

Informujemy ponadto, że od wpłat dokonanych do końca miesiąca nie są naliczane i pobierane odsetki za opóźnienie.

                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                       Zarząd GSM

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~


 

Terminarz dyżurów pełnionych przez członków

Rady Nadzorczej w

I półroczu 2019 roku w godzinach od 1400 do 1500

14 styczeń 2019 r. – Danuta Krysiak

11 luty 2019 r. – Józef Sielaczek

11 marzec 2019 r. – Andrzej Osiński

15 kwiecień 2019 r.– Elżbieta Sobańska

13 maj 2019 r. – Mirosław Kłosiński

10 czerwiec 2019 r. – Maria Urbańska

 

Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury (wnioski prosimy składać telefonicznie pod nr tel. :24 235 20-26 bądź osobiście w biurze GSM).

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

           ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE


Zarząd i Rada Nadzorcza Gostynińskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej serdecznie zaprasza wszystkich członków

Spółdzielni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu GSM,

które odbędzie się dnia 26.01.2019r. od godziny 9:00

w Sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury przy ul. 18 Stycznia 2

w Gostyninie.

                                                              Zarząd GSM

                   ~~~~~~~~~~~~~

 

                                       UWAGA !!!!

                   ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI

W GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Informujemy, iż wpisano do rejestru w KRS zmiany w Statucie

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalone uchwałą

Walnego Zgromadzenia nr 9/2018 z dnia 09.06.2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 Statutu GSM opłaty za lokale w zasobach

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.01.2019 roku winny

być wnoszone z góry do15 dnia każdego miesiąca.

                                                                                     ZARZĄD GSM

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

                                                                                Gostynin, dnia 02.01.2019 r.

 

Rada Nadzorcza Gostynińskiej Spółdzielni

 Mieszkaniowej w Gostyninie

ogłasza konkurs na stanowisko

 Prezesa Zarządu

 Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie


Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

1. Wymagania konieczne:

   a) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym,      

   b) co najmniej 8 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych,

   c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

   d) znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

   e) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

   f) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości  zarządczej,

   g) niepodleganie ograniczeniu lub zakazowi pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

   h) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

   i)   nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

   j)   niepozostawanie z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej zgodnie z postanowieniem art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

   k) korzystanie z pełni praw publicznych,

   l)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

   m) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,

   n) znajomość obsługi komputera,

   o) pełna dyspozycyjność,

   p) nie będącego w konflikcie prawnym z GSM.

2.   Wymagania pożądane:
     a) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

     b) licencja zarządcy nieruchomości, lub ukończone studia MBA (Master of Business Administration),

   c) przedstawienie pisemnej koncepcji strategii naprawczej i rozwoju oraz wizji działalności Spółdzielni na najbliższe 3 lata – w dalszym postępowaniu konkursowym jej omówienie.

 

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinno zawierać:

1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail),

2.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3.   dokumenty, w szczególności świadectwa pracy lub umowy o pracę, potwierdzające minimum 8 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych,

4.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ( wystawiona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

7.   oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych oraz karno – skarbowych przez uprawniony organ lub sąd,

8.   oświadczenie o niepodleganiu lub zakazowi funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,

9.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 926 z późn. zm.),

10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszenia), wydane przez lekarza medycyny pracy,

11. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia konkursu i jego akceptacji,

12. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, oraz oświadczenie zgodne z treścią art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.gsmgost.pl oraz w sekretariacie Spółdzielni.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dni robocze w godz. 8ºº – 15ºº lub przesłać na adres:

                         Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

                             ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin     z dopiskiem

                     „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”.

 W terminie do dnia 31.01.2019 r. (decyduje data wpływu do Spółdzielni).

 

REGULAMIN – POBIERZ

UCHWAŁA Nr 42/2018 _w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GSM - POBIERZ 

UCHWAŁA Nr 43/2018_w sprawie ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSM _ POBIERZ

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
środa, 19 grudnia 2018 13:06
Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności,

niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

 


Życzy

Rada Nadzorcza,

Zarząd i Pracownicy

Gostynińskiej Spółdzielni MieszkaniowejPoprawiony: środa, 19 grudnia 2018 14:26
 

Gostynin, dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA

W ostatnim okresie w zasobach Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonano inwestycje:


1. Modernizację altan śmietnikowych przy budynkach na

ul. Kościuszki 35 i 33 oraz przy ul. Polnej 6 w Gostyninie.

WP 20181119 08 25 38 Pro[1]

WP 20181119 08 23 42 Pro[1]

WP 20181119 08 30 28 Pro[1]

2. Modernizację drogi dojazdowej na os. Armii Krajowej do

bud. Wojska Polskiego 28Boraz chodnika przy

bud. Wojska Polskiego 28w Gostyninie.

WP 20181119 08 13 27 Pro[1]

WP 20181107 08 36 49 Pro[1]-1

WP 20181119 08 18 03 Pro[1]

 

3. Wykonanie remontu opaski budynku oraz podestów wejściowych

oraz wykonanie wejścia do altany śmietnikowej przy

bud. Składkowskiego 1 w Gąbinie

WP 20181204 09 21 41 Pro

WP 20181204 09 22 22 Pro

WP 20181204 09 23 17 Pro

WP 20181204 09 26 20 Pro

4.Wykonanie chodnika przy bud. Jana Pawła II 4

WP 20181213 13 48 14 Pro[1]-1

5.Naprawa daszku wejściowego wraz z montażem rynny na

bud. Wojska Polskiego 42

WP 20181227 08 50 00  2

~~~~~~~~~~~~~~~~

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości i 1 użytkownik 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami